Training & Coaching

Inspirerende en professionele training over een onderwerp dat saai lijkt maar het niet is.  Yvonne is in staat om deelnemers enthousiast te maken voor privacy en de training af te stemmen op het publiek. Hierdoor is de bewustwording en kennis van  privacy in onze organisaties van consulent tot bestuurder vergroot.

Joringel den Hoedt Projectleider Privacy BMWE gemeenten

‘In december 2016 hebben we met het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek (OT) de training Bewustwording Privacy in het Sociaal Domein gevolgd. Yvonne heeft ons op deze dag bewust gemaakt van de functie van Privacy in ons werk. Yvonne is er in geslaagd om op deze dag aan te sluiten bij de praktijk van het OT en de gevolgen van de privacy daarbij. Als trainer is ze erg geïnteresseerd in de praktijk en gebruikt ze haar ervaring om ons te prikkelen na te denken over vraagstukken. Ze kan afwijken van het programma als daar behoefte aan is en slaagt er vervolgens wel in om alle onderwerpen aan bod te laten komen. Dit was voor mij (ons) zeer prettig. Tot slot hebben we goed kunnen evalueren en van elkaar geleerd. Een prettige samenwerking!’

Jeroen Stevens Manager Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

‘Yvonne, bedankt voor je inspiratie en je geschreven ‘vertaling’ van de privacy regels. In zeer korte tijd heb je me heel effectief geholpen om weer op orde en up to date te zijn! Sprankelend en met praktische en parate kennis.’

Petra Colijn Jeugdzorgwerker gemeente Oldambt

‘Ik heb bij Yvonne een privacy bewustwordingstraining gevolgd en daar nieuwe inzichten opgedaan. Zij is een privacy expert. Yvonne’ s aanpak is deskundig, persoonlijk en heel praktijkgericht. Een echte aanrader.’

Marjolein Hoff Senior Juridisch Adviseur en Privacy expert, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

‘Yvonne geeft leerzame en boeiende en inspirerende trainingen privacy. Dat het zo bij mij is blijven hangen komt doordat Yvonne de informatie op een leuke manier overbrengt en ze veel interactie zoekt. Het is prettig om naar haar te luisteren en om de aandacht erbij te houden. Daarnaast is Yvonne zeer gedreven en open naar de cursisten toe en kan ze goed luisteren naar anderen. Ze wisselt theorie af met praktijk door oefeningen waardoor je heel bewust wordt hoe je als gemeente nu omgaat met de waarborgen vanuit privacy. Samengevat is Yvonne een ontzettend leuke trainster die een training op een prettige en leerzame manier inricht. Als je echt bewuster wilt worden, is de training privacy bewustwording echt een aanrader.’

Ilona Guleij Sociaal Juridische Dienstverlening Hanzehogeschool Groningen

‘Yvonne heeft mij gecoacht in mijn werk en loopbaanontwikkeling. Zij is een geduldige, eerlijke en oprecht geïnteresseerde coach. Ik heb me heel prettig, vertrouwd en gesteund gevoeld door Yvonne. Zij gaf mij zelfvertrouwen en inspiratie omdat ze een goed oog heeft voor wie je echt bent, wat je allemaal kan en waar je naartoe zou willen als mens. Dit was voor mij het startpunt dat heeft geleid naar een nieuwe uitdagende baan.’

Sibel ÖzcanJuridisch Adviseur Bezwaar & Beroep

‘Ik heb mijn coaching traject bij Yvonne ervaren als een open, eerlijk en warm traject. Zij heeft mij ‘mijn verhaal’ laten vertellen en door mij vervolgens steeds ‘net op het juiste moment’ een handreiking te doen, verder op weg geholpen. Heel belangrijk voor mij was daarbij dat het steeds mijn verhaal en mijn weg was en bleef. Yvonne straalt rust uit, hoort wat je zegt en is sensitief voor jouw eigen proces. Ik ben in een aantal maanden gegroeid en meer en meer mezelf geworden, mede dankzij Yvonne. Yvonne, dank je wel.’

Barbara van der SteenJuridisch Adviseur

‘Yvonne is een goede en practisch ingestelde jurist. Denkt snel en handelt adequaat naar oplossingen. Is kritisch en luister goed. Kan lastige juridische vraagstukken in begrijpelijke taal voor bestuurders vertalen. Kan schakelen tussen de verschillende niveaus van een organisatie. Is betrouwbaar, betrokken, integer en plezierig in de omgang. Wist in korte termijn inhoud en voortgang te boeken in een – kleine – nieuwe afdeling juridische en communicatiezaken. Aanrader.’

Jaap WolfVoormalig burgemeester gemeente Rozenburg

‘Yvonne Sieverts heb ik in de periode dat ze in Bernisse werkte als juridisch adviseur, leren kennen als een gedreven en zeer betrokken medewerkster. Ze verstaat haar vak en geeft op een prettige wijze positieve- en soms ook negatieve feed back wanneer dat noodzakelijk is.’

Yvonne heeft binnen de organisatie verschillende juridische advies- en coordinatorfuncties bekleed. Ze schakelt makkelijk over naar de functionele rol waarom wordt gevraagd. Ik beveel u haar als collega van harte aan!

Pauline Bouvy-KoeneVoormalig burgemeester gemeente Bernisse

‘Ik heb Yvonne leren kennen als een goede juriste. Zij is iemand die grondig en objectief onderzoekt en vanuit die bevindingen adviseert. Daarbij houdt zij altijd alle betrokken belangen en te bereiken doelen voor ogen. Ze is nuchter, respectvol en doortastend in haar werk. Ze is in staat om op alle niveaus te communiceren en is een goede gespreks- en sparringspartner. Tijdens onze samenwerking heb ik gezien dat zij zich in korte tijd inwerkt in een dossier en zich zonodig een nieuw (rechts)gebied eigen maakt. Als teamcoördinator staat Yvonne voor het belang en de kwaliteit van het team. Het is bijzonder prettig om met haar samen te werken. Ik zie in haar niet alleen als een goede juriste, maar ook een generalist met oog voor het groter geheel.’

Elina Jansen Juridisch Adviseur

‘Ik heb Yvonne leren kennen als een goede juriste. Zij is iemand die grondig en objectief onderzoekt en vanuit die bevindingen adviseert. Daarbij houdt zij altijd alle betrokken belangen en te bereiken doelen voor ogen. Ze is nuchter, respectvol en doortastend in haar werk. Ze is in staat om op alle niveaus te communiceren en is een goede gespreks- en sparringspartner. Tijdens onze samenwerking heb ik gezien dat zij zich in korte tijd inwerkt in een dossier en zich zonodig een nieuw (rechts)gebied eigen maakt. Als teamcoördinator staat Yvonne voor het belang en de kwaliteit van het team. Het is bijzonder prettig om met haar samen te werken. Ik zie in haar niet alleen als een goede juriste, maar ook een generalist met oog voor het groter geheel.’

Maaike Ruis-JansenSenior Jurist Bestuursrecht

‘Tijdens de periode dat Yvonne bij de gemeente Westland werkte, heb ik haar leren kennen als een zeer kundige, betrokken, gemotiveerde en fijne collega. Zij is in diverse (juridische) onderwerpen thuis en bijt zich graag en snel vast in nieuwe onderwerpen.
Yvonne en ik hebben als strategisch juridische adviseurs intensief samengewerkt onder meer aan een juridisch complex en politiek gevoelig dossier. Daarbij vielen mij steeds weer haar pro-activiteit en oplossingsgerichtheid op en niet te vergeten haar grote gevoel voor humor dat haar ook onder druk niet in de steek laat!’

Deborah SutherlandJuridisch Adviseur Privaatrecht

‘Bij de omslag van ons zorgstelsel, geeft samenwerking met anderen (om meer met minder te bereiken) direct vragen over het delen van gegevens (van clienten) en de bescherming van privacy. Het is heel erg fijn dat Yvonne deze complexe materie helder en goed kan uitleggen. Yvonne traint interactief en stelt de juiste vragen. Hierdoor ontstaat er bij de trainee een bewustzijn om goed af te wegen welke gegevens wel/niet, of wanneer geregistreerd en gedeeld mogen worden. Yvonne Sieverts is een expert en niet voor niets al in 2015 gelauwerd met een landelijke prijs vanuit de VNG voor haar uitstekende inzet.’

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/westland-wint-aanmoedigingsprijs-privacy-2015.71818.lynkx

Helene KalmijnSenior Beleidsmedewerker Zorg, Wonen en Welzijn

Vanuit onze brede expertise bieden wij meerdere interactieve trainingen, en leuke en leerzame workshops, waarbij we leren en praktijk op een aantrekkelijke manier bij elkaar brengen *kort, intensief, vaak verrassend en sterk gericht op de praktische toepassing*

’Jouw personal touch heeft deze dag tot een succes gemaakt" ‘Een hele leuke, leerzame en interessante dag’ ‘heerlijke, ontwapenende manier van brengen van een zeer belangrijk onderwerp’ ‘Hartelijk dank voor de leerzame training’ ‘Veel kennis van de uitvoering, kwaliteit en beleid’ ’Goede verbinding, werkt motiverend’ ‘Combinatie van kennis en enthousiasme is inspirerend’ ‘Fijn stapsgewijs opgebouwd’ ’Op een betrokken, deskundige en enthousiaste wijze gebracht’ ‘Inspirerende en energieke training’ ‘Top training’

Privacy Bewustwordingstrainingen voor het Sociaal Domein

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door het toepassen van privacy waarborgen, is voor ons allemaal een belangrijk goed. Zorgvuldigheid, integriteit en respect zijn belangrijke menselijke waarden en pijlers die meespelen, waar het gaat om het verwerken van vaak zeer gevoelige persoonsgegevens.

Adequaat kunnen reageren op hulpvragen en het (preventief) kunnen handelen daar waar nodig, is soms ook heel belangrijk en soms zelfs van levensbelang. Met alle nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen en het streven naar meer integraliteit, wordt het omgaan met privacy waarborgen en de daarbij te maken afwegingen steeds belangrijker. Ook wordt voor het goed toepassen van privacy en adequate hulpverlening, een groot beroep gedaan op vaardigheden als goed kunnen luisteren, afwegen, motiveren en het nemen van verantwoordelijkheid.

Trainer Yvonne Sieverts is een ervaren juriste en trainer, In haar visie kan privacy goed worden geïntegreerd bij het verlenen van adequate hulp -en dienstverlening, als medewerkers leren zich goed en zorgvuldig te bewegen in het veld van privacy afwegingen. Yvonne heeft als trainer meerdere modules ‘privacy in de praktijk’ ontwikkeld, waarbij theorie en praktijk elkaar vinden in interactieve privacy trainingen.

In een eerder interview vatte Yvonne Sieverts, haar visie als volgt samen: “Privacy is niet een kwestie van juridisch zwart/wit. Dus ja, die protocollen, convenanten en reglementen hebben waarde. Maar het werkt pas als iedereen er bewust naar leeft” De visie van Yvonne op privacy kun je lezen in het interview: Privacy regel je niet alleen op papier.

Het gaat om het vinden van een goede balans te tussen informatie-uitwisseling enerzijds en anderzijds de zekerheid voor burgers dat de gemeente zorgvuldig omgaat met (gevoelige) informatie.

Als projectleider voor de gemeente Westland van ‘Privacy in het Sociale Domein’, won de gemeente in juni 2015 de VNG aanmoedigingsprijs voor de beste integrale privacy aanpak.

Voor meer informatie over de Aanmoedigingsprijs en het Juryrapport:

©NFP-150257-179Lowres

foto: Pieter Magielsen/NFP via Flickr Embed

Uit het Juryrapport van de VNG Aanmoedigingsprijs ‘beste zichtbare integrale aanpak’:

‘De kracht van haar aanpak is dat Yvonne zowel de rol vervult van jurist in het project als ook zelf de privacy trainingen opzet en verzorgt. In de trainingen komen het juridisch kader en de praktijk bij elkaar en dat draagt bij aan de bewustwording voor het belang van de privacy-afweging in de dagelijkse praktijk van de professionals in het wijkteam.’

In de praktijk is gebleken dat er veel behoefte is aan deze praktische privacy trainingen. Tijd en ruimte om aandacht te kunnen geven aan de dilemma’s die spelen rondom privacy en om privacy vervolgens goed te kunnen inbedden in het werkproces.

Yvonne heeft als trainer meerdere modules ontwikkeld, waarbij het juridisch kader en de praktijk elkaar vinden en professionals zich zorgvuldig en bewust leren bewegen in het veld van de privacy afwegingen. In de trainingen wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden en beperkingen van wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, wordt de casuïstiek uit de dagelijkse praktijk gebruikt om eigen te raken met de afwegingsystematiek en worden handvaten geboden.

Terugkoppeling van de deelnemers op de training privacy: boeiend, lerend ontwikkelen, bouwsteen, belangrijk, weer even op scherp gezet worden, bewustwording, open en alles kunnen zeggen en vragen, hele fijne training, de tijd waard.

Zie ook het interview met Yvonne naar aanleiding van het winnen van de Aanmoedigingsprijs voor de Gemeenten van de Toekomst.

Deze interactieve en levendige privacy training wordt vanuit de Visi Groep ook voor andere dan gemeentelijke organisaties verzorgt.

Gemeente Werkendam : ‘heel geslaagd en de reacties uit de organisatie zijn net zo enthousiast!’

De opdracht: verzorgen van een inspirerende Kick off voor alle disciplines binnen de gemeente. Doel: interessante en prikkelende privacy ‘wake up call’, waarin privacy waarborgen op een leuke wijze worden verwerkt, als ‘aansteker’ en startpunt voor meer privacy bewustzijn binnen jullie gemeente.

Reactie van de gemeente Werkendam ‘heel geslaagd en de reacties uit de organisatie zijn net zo enthousiast!’

Groepstrainingen en individuele coaching persoonlijke ontwikkeling

* persoonlijke groei * verbonden * talent ontdekken * eigen kern * omdenken * life coach * warm * werk * spiegel * analytisch * creatief * betrokken * persoonlijk leiderschap * enthousiast * scherpzinnig * gevoelig*

Onze visie bij persoonlijke ontwikkelingstraining is dat iedereen alle antwoorden en oplossingen al in zich heeft. De trainer faciliteert deze zoektocht en biedt een veilige en ontspannen setting waarin mensen de ruimte voelen om zelf actief op zoek te gaan, naar wensen, kwaliteiten, verlangens, talenten, doelen, mogelijkheden. Training, coaching en counseling kan plaatsvinden op allerlei terrein maar de focus ligt op het omgaan met emoties, zelfinzicht en omgaan met moeilijke situaties.

Door het werken met verschillende coaching methodes, kan ook qua coachingsstijl maatwerk worden geleverd met respect voor de coachee en zijn of haar coaching vraag. We gaan op ontdekkingsreis naar wat jou nou echt inspireert, waarmee jij je kunt verbinden, verhogen van energie en enthousiasme. Uitgangspunt bij alle coaching trajecten is de persoonlijke en oprechte benadering. Soms confronterend, maar altijd vanuit respect voor de persoon en zijn of haar grenzen. In alle gevallen kun je rekenen op een professionele enthousiaste aanpak en bruikbare ontwikkeling adviezen.

Een van de methodes waar we zelf vanuit kennis en ervaring heel enthousiast over zijn, is de Voice Dialogue. Dit is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten. Het is een diepgaande en tegelijk hele praktisch toepasbare ontwikkeling, waarmee je stap voor stap gaat ervaren hoe fijn het is om vanuit je eigen kracht te leven, in verbinding met jezelf en de wereld om je heen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Sieverts

Presentaties en interviews
  • Presentatie

    Divosa-Vrijdag  “Nieuwsgierigheid maakt meer kapot dan je lief is”