Nieuwsgierigheid maakt meer kapot dan je lief is

Gemeenten houden zich niet aan de normen bij het raadplegen en uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Suwinet wordt niet alleen voor hulpvragen van burgers gebruikt. Nieuwsgierige ambtenaren weten Suwinet ook te vinden om een bekende Nederlander of buurman door te lichten. Hoe voorkomen we deze privacyschending en zorgen we dat ons Suwinetgebruik op orde is? Denk mee tijdens de Divosa Vrijdag op 5 februari.

Het ministerie van SZW dreigt gemeenten met het afsluiten van Suwinet als ze niet voldoen aan de normen voor veilig Suwinetgebruik. Met decentralisatie van taken krijgen gemeenten in het sociaal domein meer beschikking over privacygevoelige gegevens van burgers dan ooit tevoren. Dat vereist dat de professionals zoals klantmanagers en medewerkers van een sociaal wijkteam zorgvuldig en integer met die informatie omgaan. Dat dat niet vanzelfsprekend is, blijkt uit diverse gevallen van onterechte opvragingen in Suwinetinkijk.

VrijdagDivosaoverPrivacy6feb2016

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de vertrouwelijke gegevens van burgers in goede handen zijn? Hoe richt je je dienstverlening daarop in en houd je rekening met handhaving, fraudebestrijding en de veranderende privacywetgeving? En wanneer is een integrale benadering (‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’) noodzaak? Hoe zit dat met de verschillen in wettelijke taken tussen de domeinen?

Het uitgebreide verslag kunt u vinden op de site van Divosa