Als trainer, coach, gemeentejurist en burger is Yvonne Sieverts enorm geboeid door wat privacy met zich meebrengt, binnen het spanningsveld waarin de gemeenten zich nu bevinden.  Als projectleider heeft zij in 2015 de VNG Aanmoedigingsprijs ‘beste integrale privacy aanpak’ in ontvangst mogen nemen.

‘Privacy vind ik een heel mooi thema dat onterecht een negatief imago dreigt te krijgen.’ Voor Yvonne heeft  privacy te maken met kernwaarden als respect, integriteit, gelijkheid, verantwoordelijkheid en maatwerk.

Zij verzorgt  intensieve trainingen privacy bewustwording bij gemeenten voor zowel de werkvloer, als staf, management en bestuur.  Privacy start met bewustwording middels kennis maar ook kunde, als gesprekstechnieken, houding & gedrag en triage als instrument.  Privacy kan volgens haar goed worden geïntegreerd bij het verlenen van adequate hulp- en dienstverlening, als professionals leren zich goed en zorgvuldig te bewegen in het veld van privacy afwegingen. Hiermee wordt snel en effectief de kennis en kunde verhoogd en de implementeren vergemakkelijkt. Meer info